ΔΕΔΔΗΕ

Σημαντική Συνεργασία Renel και ΔΕΔΔΗΕ για Βελτίωση Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά της Σάμου και της Κω στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Renel και ο ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψαν σύμβαση συνεργασίας για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά της Σάμου και της Κω.

Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση της λειτουργίας και της αξιοπιστίας των δικτύων ηλεκτροδότησης στην περιοχή, μέσω της υλοποίησης μελετών και έργων που θα συμβάλλουν στην:

  • Ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας των δικτύων
  • Βελτίωση της ποιότητας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων υπερχείλισης και διακοπών ρεύματος
  • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Renel θα αναλάβει την εκτέλεση των ακόλουθων υπηρεσιών:

  • Μελέτες δικτύων διανομής και παροχών
  • Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών
  • Συνεννοήσεις με χρήστες και φορείς
  • Προετοιμασία φακέλων για έκδοση αδειών
  • Υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης

Η συνεργασία της Renel με τον ΔΕΔΔΗΕ είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών στη Σάμο και την Κω και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους κατοίκους και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σάμου και της Κω. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο και τα οφέλη της συνεργασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.