Δήμος Ελασσόνας

Η Renel ολοκλήρωσε το έργο προϋπολογισμού 201.500,00 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, του Γυμνασίου – Λυκείου Βερδικούσιας στο Δήμο Ελασσόνας, Θεσσαλίας.

Το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1994-1995 και αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο. Οι παρεμβάσεις αφορούν στα συστήματα του κτιρίου και σε συνδυασμό με τις οικοδομικές παρεμβάσεις, αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο που καταλήγει στην ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, ώστε αυτό να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Α.

Στόχος των παρεμβάσεων ήταν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς με την ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Βάσει της σύμβασης ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

– Θερμομόνωση κελύφους
– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης
– Αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με νέα
– Τοποθέτηση νέων φωτιστικών τύπου LED τόσο στις αίθουσες, όσο και στους βοηθητικούς χώρους

Με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις καταφέραμε να μειώσουμε δραστικά τις ενεργειακές δαπάνες που απαιτούνταν για την λειτουργεία του σχολείου, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές ρύπων του άνθρακα προς το περιβάλλον και εν τέλει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μαθητών και καθηγητών.