13 Φ/Β συστήματα σε κτίρια του Δήμου Κοζάνης

Η Renel Energy & Power Engineering ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, προμήθεια και εγκατάσταση δεκατριών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ισάριθμα σχολικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης.
Η διασύνδεση των δεκατριών συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2021 και η συνολική ετήσια παραγωγή θα ξεπερνά τις 222 MWh με ταυτόχρονη μείωση στην έκλυση CO2 κατά 134 τόνους.