Ερευνητικά Προγράμματα

H RENEL διαθέτει Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης που εξειδικεύεται στην υποβολή προτάσεων και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με σκοπό την έρευνα πράσινων λύσεων που θα συνεισφέρουν στον στόχο της μετάβασης σε μία κοινωνία μηδενικών ρύπων.

Αυτή είναι η περιγραφή του ZERO

Αυτή είναι η περιγραφή του Smart

Αυτή είναι η περιγραφή του Altitude

Αυτή είναι η περιγραφή του Rehouse.