Η Renel

Η Renel Energy & Power Engineering, ως μια κορυφαία εταιρεία μηχανικών με εξειδίκευση στον τομέα της ενέργειας, είναι ο αξιόπιστος σας σύμμαχος για όλες τις ενεργειακές σας ανάγκες. Από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε στάδιο αποτελώντας ένα one-stop shop για οποιοδήποτε ενεργειακό έργο, εξασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας λειτουργεί με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο κόστος.

Η στρατηγική μας

Στη Renel, δεσμευόμαστε να παρέχουμε βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες μας στον τομέα της ενέργειας. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών μας, προωθώντας παράλληλα ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά συνειδητό μέλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, εστιάζουμε στην αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογιών και στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στις λειτουργίες μας. Στόχος μας είναι να ηγηθούμε ενεργειακών  λύσεων, να συμβάλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Συνολικά, η στρατηγική μας έχει σχεδιαστεί για να τοποθετήσει τη Renel ως ηγέτη στον τομέα της ενέργειας, συμβάλλοντας στη μετάβαση σε ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο

Καινοτομία

Για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και την προώθηση του επιχειρηματικού μας οράματος, εστιάζουμε σε 3 βασικούς τομείς. Πρώτα απ’ όλα, δίνουμε προτεραιότητα στην καινοτομία, αναζητώντας συνεχώς νέους και καλύτερους τρόπους για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και τη συνεργασία με εταίρους σε ολόκληρη την ενεργειακή βιομηχανία για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Επενδύουμε καινοτόμο τεχνολογία αιχμής για να διασφαλίσουμε ότι οι ενεργειακές μας λύσεις είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές.

Αποτελεσματικότητα

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στη δέσμευση για την παροχή αειφόρων και αξιόπιστων ενεργειακών λύσεων στους πελάτες μας. Δεσμευόμαστε για λειτουργική αριστεία σε ό, τι κάνουμε. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων μας, την εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογιών και τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και ποιότητας. Η φήμη μας ότι φέρνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα έγκαιρα βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών της εταιρείας μας.

Ανεξαρτησία

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συνεργασία και την εταιρική σχέση. Πιστεύουμε ότι συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούμε να αναπτύξουμε προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες τους, προωθώντας παράλληλα βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές. Η αειφορία είναι η λέξη-κλειδί για κάθε επιχείρηση και οργανισμό προκειμένου να επιβιώσει από το ενεργειακό κόστος και θέλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να το επιτύχουν κάνοντας τους ενεργειακά ανεξάρτητους.

Οι δεσμεύσεις μας

Στη Renel, δεσμευόμαστε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η δέσμευσή μας αντικατοπτρίζεται στις ενέργειες και τις αποφάσεις μας και προσπαθούμε να λειτουργούμε την επιχείρησή μας με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα, εξοικονομώντας πόρους και προωθώντας λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και αναζητούμε συνεχώς τρόπους μείωσης των αποβλήτων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου μας στην κοινότητα και είμαστε αφοσιωμένοι στο να λειτουργούμε με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Αναλαμβάνουμε δράσεις και ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, υιοθετούμε την εθελοντική εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων. Συνεισφέρουμε επίσης στις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές

Στη Renel, δεσμευόμαστε να διατηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με ακεραιότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη και συμμορφωνόμαστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής για κάθε μορφή διαφθοράς ή δωροδοκίας και λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό τέτοιων δραστηριοτήτων.

Ισότητα των φύλων

Η Renel δεσμεύεται να προωθήσει τη διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας. Πιστεύουμε ότι ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό φέρνει διαφορετικές προοπτικές και ιδέες στο τραπέζι, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Επί του παρόντος, τρία από τα πέντε τμήματα της Renel διευθύνονται από γυναίκες, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για την ισότητα των φύλων σε ηγετικούς ρόλους. Επιπλέον, το 30% του συνόλου των εργαζομένων μας είναι γυναίκες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς,  όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα ή το υπόβαθρό τους.

Συνεχής βελτίωση

Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας και προσπαθούμε να θέτουμε φιλόδοξους στόχους που μας οδηγούν να υπερέχουμε σε όλους τους τομείς της επιχείρησής μας. Επανεξετάζουμε και παρακολουθούμε τακτικά την πρόοδό μας προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και στοχεύουμε στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων στην κατηγορία τους. Ενθαρρύνουμε επίσης τα σχόλια των πελατών μας  και τα χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε πρωτοβουλίες βελτίωσης.

Πιστοποιήσεις

Η Renel δεσμεύεται να διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, υγείας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε πιστοποιηθεί για ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας, ISO 22301 για σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας, ISO 27001 για για την ασφάλεια των πληροφοριών, ISO 37001 για την πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς, ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και ISO 50001 για τη διαχείριση ενέργειας. Αυτές οι πιστοποιήσεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών μας, παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον.

Net Zero with Renel

Η ΕΕ στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 – μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Net-Zero). Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί για την Ελληνική Κυβέρνηση ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας και παρουσιάζεται σε αυτό ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Στην Renel, ανταποκρινόμενοι σε αυτούς τους ιδαίτερα σημαντικούς εθνικούς και ευρωπαικούς στόχους, συμβάλλουμε ενεργά και επιδιώκουμε να ηγηθούμε με τις υπηρεσίες και τα προιόντα μας, μας στην επιτυχή και βιώσιμη μετάβαση εταιρειών, βιομηχανιών, οργανισμών και ενεργειακών κοινοτήτων σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050.