Ενέργεια

Τα τελευταία χρόνια οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της δυναμικής τους συνεισφοράς στα σύγχρονα ενεργειακά ζητήματα καθώς είναι οι πιο αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Πλεονεκτούν λόγω της συμβολής τους στην αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αυτάρκεια των χωρών, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, αποτελούν μια αποδοτική επενδυτική ευκαιρία. Στα πλαίσια της ανάπτυξης και υποστήριξης επενδυτικών σχεδίων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διερευνούμε και αναδεικνύουμε το δυναμικό παραγωγής, το οποίο “κρύβεται” στη συνήθη λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων, και παρέχουμε τεχνοοικονομικές λύσεις που θα αυξήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια των επιχειρήσεων και θα τις κάνουν λιγότερο “ευάλωτες” στις διακυμάνσεις των τιμών των ενεργειακών προϊόντων μέσω της απεξάρτησης από τους προμηθευτές ενέργειας, πάντα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των προς επένδυση κεφαλαίων.

ΔΕΔΔΗΕ

Ενεργειακές Κοινότητες