Υγεία

Συμβάλουμε στο έργο των φορέων υγειονομικής περίθαλψης να προστατεύουν και να βελτιώνουν την φροντίδα των ασθενών καθιστώντας τις υποδομές τους αποτελεσματικότερες και ανθεκτικές, μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος αυξάνοντας την αξιοπιστία τους. Οι ανελαστικές απαιτήσεις των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση, θέτουν τους προϋπολογισμούς τους υπό πίεση. Η μεγάλη μας εμπειρία στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι φορείς υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζουν την ποιότητα του συστήματος υγείας.

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου