Ξενοδοχεία

Το τουριστικό κοινό επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τα καταλύματα αναζητώντας χαμηλό κόστος και υψηλού επιπέδου “πράσινες” υπηρεσίες. Είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή ο ξενοδοχειακός τομέας να βελτιστοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τις ηλεκτρομηχανολογικές και ενεργειακές υποδομές του σεβόμενος ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και διάθεση να βοηθήσουμε στην επίλυση των προκλήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, να αξιοποιήσουμε τις ενεργειακές λύσεις για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των επενδύσεων, να συμβάλουμε σε νέους δρόμους ανάπτυξης.

Ikos Resorts