Συνέργειες

Μας αρέσει να μοιραζόμαστε το πάθος μας να τροφοδοτούμε ένα βιώσιμο μέλλον. Η καινοτομία ήταν πάντα στον πυρήνα της Renel. Αναζητούμε συνεχώς νέους και καλύτερους τρόπους για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με εταίρους σε επιστημονικά και ερευνητικά πεδία για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης.

Αυτή ειναι η περιγραφή του i4bydesign

Αυτή είναι η περιγραφή του isZEB