Δημόσιος τομέας

Ο δημόσιος τομέας υφίσταται συνεχείς πιέσεις για να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσει τις υπηρεσίες τηρώντας παράλληλα την αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία. Καθώς το ενεργειακό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη, η εξοικονόμηση και η αποδοτικότητα των δημόσιων κτιρίων και του εξοπλισμού είναι καίριας σημασίας. Ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας στην κοινωνία, αποτελεί για μας δέσμευση να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε λύσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του.

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Ελληνικής Αστυνομίας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Σχολής Θετικών Επιστημών

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμος Αρταίων

Δήμος Ορεστιάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

ANKO

ΕΚΕΤΑ

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης