Ημέρα Paintball

Για την Ημέρα Paintball, η Renel Trekking Academy (RTA) χωρίστηκε για πρώτη φορά σε δύο ομάδες για να πετύχει τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Ισχυρή νοοτροπία, ομαδική δουλειά και πολλές αναμετρήσεις επιβεβαίωσαν το υψηλό ηθικό και τις τεράστιες ικανότητες της ομάδας μας.