Ενεργοποίηση Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Ήταν μια μεγάλη μέρα για ένα σημαντικό ενεργειακό έργο στο νησί της Πάρου. Η Renel ολοκλήρωσε και ενεργοποίησε τον φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 500 kW στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του νησιού μειώνοντας έως και 12% των συνολικών ετήσιων ενεργειακών αναγκών της.

Οι μηχανικοί μας σε ενεργειακά έργα σε όλη τη χώρα υπηρετούν τον απώτερο στόχο της μετατροπής σε μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος κοινωνίες.