Meet Renel Team- Chief Executive Officer

Από την ίδρυσή της, η Renel έχει δεσμευτεί προς τις βιομηχανίες να τις βοηθήσει να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Είναι γνωστό ότι το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά το ενεργειακό κόστος. Τι θα προβλέπατε για το 2024;

Πράγματι, το 2023 το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας γενικά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα μετά τη θεαματική άνοδό τους το 2022. Από την άλλη πλευρά, το δίκτυο διανομής είναι κορεσμένο λόγω του ότι παράγεται περισσότερη ισχύς από αυτή που μπορεί να αντέξει. Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση εμφανίζεται μόνο σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τις ώρες αιχμής ηλιακής παραγωγής. Λόγω των τεχνικών περιορισμών που επιβάλλει ο τοπικός διαχειριστής δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, οι βιομηχανίες δεν είναι πλέον επιλέξιμες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για σκοπούς ιδιοκατανάλωσης.

Πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα;

Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την εγκατάσταση μπαταριών για την αποθήκευση υπερβολικής ηλιακής ενέργειας αντί να τροφοδοτείται πίσω στο δίκτυο. Το κόστος τέτοιων συσκευών αποθήκευσης μειώνεται ήδη και το 2024 το Υπουργείο Ενέργειας έχει ανακοινώσει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης βιομηχανιών για την προώθηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και μπαταριών πίσω από το μετρητή. Επιπλέον, το 2023 είχε ήδη ανακοινωθεί ένα ακόμη πρόγραμμα επιχορήγησης αποκλειστικά για τον κλάδο της βιομηχανίας για την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και τώρα περιμένουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την υλοποίησή του για να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας για τους πελάτες μας.

H Renel έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη των τμημάτων της για να παραμείνει ανταγωνιστική

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Renel ήταν πολύ ενεργή στη σύναψη έργων υψηλού προϋπολογισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια, που είναι ο οδικός χάρτης για την επίτευξη ορισμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 20230, δίνει έμφαση στα κτίρια θέτοντας αυστηρούς στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προς ένα πλαίσιο καθαρών μηδενικών εκπομπών. Πώς σχεδιάζει η εταιρεία να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυναμική;

Είναι γεγονός ότι η Renel επικεντρώνεται σε μεγάλα έργα εξοικονόμησης ενέργειας κυρίως στο δημόσιο τομέα, μέσω του ότι το κοινό έχει ένα μεγάλο «απόθεμα» παλαιών κτιρίων που απαιτούν ανακαίνιση και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της μεταξύ των ανταγωνιστών της, η Renel έχει επενδύσει τόσο χρήματα όσο και εργατοώρες για να αναπτύξει ένα τμήμα υποβολής προσφορών και να ενισχύσει το τμήμα EPC. Είμαι πολύ σίγουρος ότι το 2024 θα έχουμε το μερίδιο αγοράς που μας αξίζει.

Έτσι, ακολουθώντας τις προβλέψεις σας, ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας για το 2024;

Μέσω του ετήσιου κύκλου εργασιών, έχουμε θέσει τον στόχο αρκετά υψηλό, στοχεύοντας σε αύξηση 40% ακολουθούμενη από κέρδος 50%. Ο αριθμός αυτός είναι ρεαλιστικός και ορίστηκε μετά από πολύ λεπτομερή ανάλυση αγοράς. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρω ότι η εταιρεία έχει ήδη κάνει συμβάσεις πάνω από το 50% του εκτιμώμενου τζίρου. Το 2023 αναλάβαμε δράση και κάναμε όλες τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε απαραίτητο εξοπλισμό και είμαστε έτοιμοι να επικεντρωθούμε στον στόχο μας.