Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το δημόσιο δίκτυο είναι απρόβλεπτη και ενδέχεται να μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με αυτή της πρόβλεψης των λειτουργικών δαπανών μιας επιχείρησης. Εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, μπορείτε να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή του παρόχου ενέργειας.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια πραγματικά βιώσιμη επένδυση. Κάθε επιχείρηση που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό σύστημα βασίζεστε σε ένα φυσικό και βιώσιμο πόρο που τροφοδοτεί τις ηλεκτρικές της καταναλώσεις, μειώνοντας την εξάρτηση της από το δίκτυο. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρικής σας βιωσιμότητας.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα προσδίδει αξία σε αναξιοποίητες περιοχές της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Η ηλιακή ενέργεια παράγει ηλεκτρισμό μειώνοντας τα λειτουργικά σας έξοδα και το αποτύπωμα άνθρακα. Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος καταλαμβάνει, κατά κανόνα, αναξιοποίητες  εκτάσεις ή διαθέσιμες βιομηχανικές στέγες αναδεικνύοντας την αξία αδρανών περιοχών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι μια πρόσθετη ροή εσόδων.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργεί απορροφώντας το ηλιακό φως και μετατρέποντάς το σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται στην οροφή ενός κτιρίου ή στο έδαφος. Η παραγόμενη ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο χώρο,, τροφοδοτείται πάλι στο δίκτυο για να δημιουργήσει πρόσθετη ροή εσόδων. Είναι 100% βιώσιμη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική – ιδανική για επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ένα ηλιακό σύστημα σχεδιασμένο και εγκατεστημένο από την RENEL είναι η ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν την εξάρτηση τους από την ενέργεια του δικτύου, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να λειτουργήσουν με πιο βιώσιμο τρόπο. Συνδυάζοντας την εκτενή εμπειρία μας με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε στέγες και γήπεδα εδάφους, μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση ηλιακής ενέργειας για την επιχείρησή σας.

Τα οφέλη των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την επιχείρησή σας

  • Μείωση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από την ενέργεια του δικτύου
  • Καλύτερη πρόβλεψη των ενεργειακών σας δαπανών, κλείνοντας σε προβλέψιμους ρυθμούς ενέργειας με αξιόπιστη, αποδοτική ηλιακή ενέργεια.