Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και τεχνικοί πεδίου μπορούν να διαχειριστούν ένα έργο κατασκευής εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου από την αρχή μέχρι το τέλος, να αναλάβουν τον έλεγχο και την αναβάθμιση του εξοπλισμού ή τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Η RENEL έχει αναπτύξει υπηρεσίες ελέγχου για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των κινδύνων που μπορούν να μειώσουν το χρόνο ζωής και να απαξιώσουν τον εξοπλισμό.