Κατασκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Η ανάγκη για την κατασκευή ενός Υποσταθμού Μ.Τ. παρουσιάζεται όταν οι απαιτήσεις ισχύος ενός καταναλωτή ξεπερνούν τα 250 kVA που είναι η μεγαλύτερη παροχή Χαμηλής τάσης που προσφέρει η ΔΕΗ. Ο παραπάνω εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε εσωτερικό χώρο ή σε Υπαίθριο Υποσταθμό (κιόσκι), πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ, τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ξεκινώντας  από την αρχική μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, αδειοδότηση και φθάνοντας στην θέση σε λειτουργία του Υποσταθμού. Την εγκατάσταση αναλαμβάνουν τα έμπειρα συνεργεία μας που στελεχώνονται από άρτια  εκπαιδευμένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανικούς και έχουν την τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση και του πιο απαιτητικού έργου. Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ., αναβάθμιση-επαύξηση ισχύος, επισκευή σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα.