Δήμος Πρεσπών

Είναι πάντα πολύ σημαντικό να βοηθάμε τις τοπικές κοινωνίες, όπως ο Δήμος Πρεσπών, να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Η Renel ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου και του νηπιαγωγείου στο Λαιμό.

Το έργο με το ακρωνύμιο nZECom, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020, είχε ως κύριους στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον.

Μία από τις κύριες δεσμεύσεις μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τη διατήρηση των πόρων και την προώθηση λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δίνουμε πάντα προτεραιότητα στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και αναζητούμε συνεχώς τρόπους μείωσης των απορριμμάτων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.