Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείου του Δήμου Ελασσόνας

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 201.500,00 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, του Γυμνασίου – Λυκείου Βερδικούσιας στο Δήμο Ελασσόνας.

Το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1994-1995 και αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο. Οι παρεμβάσεις αφορούν στα συστήματα του κτιρίου και σε συνδυασμό με τις οικοδομικές παρεμβάσεις, αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο που καταλήγει στην ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, ώστε αυτό να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Α.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς με την ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

– Θερμομόνωση κελύφους
– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης
– Αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με νέα
– Τοποθέτηση νέων φωτιστικών τύπου Led τόσο στις αίθουσες, όσο και στους βοηθητικούς χώρους