Απόκριση ζήτησης ενέργειας

Τα ενεργειακά δίκτυα αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση λόγω της κυμαινόμενης ζήτησης και των διακοπτόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρότασή μας για το σύστημα απόκρισης ζήτησης ενέργειας χρησιμοποιεί προηγμένες αναλύσεις και αυτοματισμούς για την προσαρμογή της χρήσης ενέργειας ως απόκριση στη ζήτηση δικτύου, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του δικτύου και στη μείωση της καταπόνησης. Βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του ενεργειακού δικτύου, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη ενεργειακή υποδομή.

Δείτε επίσης

Λύσεις κυκλικής οικονομίας

Κτίρια μηδενικής και θετικής κατανάλωσης ενέργειας

Αυτόματοι έλεγχοι με χρήση ΣμηΕΑ και μηχανικής μάθησης

Βιομηχανία 4.0: ευφυΐα & βιωσιμότητα

Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις

Έξυπνοι σταθμοί φόρτισης