Λύσεις κυκλικής οικονομίας

Τα τρέχοντα γραμμικά οικονομικά μοντέλα λήψης-κατασκευής-αποβλήτων είναι υψηλής έντασης πόρων, μη βιώσιμα και παράγουν σημαντικά απόβλητα. Οι λύσεις μας για την κυκλική οικονομία προωθούν ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, όπου οι πόροι διατηρούνται σε χρήση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τα απόβλητα ελαχιστοποιούνται μέσω της ανακύκλωσης και της αναπροσαρμογής. Προωθώντας λύσεις κυκλικής οικονομίας, μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα, να εξοικονομήσουμε πόρους και να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό οικονομικό σύστημα.

Δείτε επίσης

Κτίρια μηδενικής και θετικής κατανάλωσης ενέργειας

Αυτόματοι έλεγχοι με χρήση ΣμηΕΑ και μηχανικής μάθησης

Βιομηχανία 4.0: ευφυΐα & βιωσιμότητα

Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις

Απόκριση ζήτησης ενέργειας

Έξυπνοι σταθμοί φόρτισης