Ενεργειακές Κοινότητες

Είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες το μέλλον στην παραγωγή ενέργειας;

Οι ενεργειακές κοινότητες επιτρέπουν στους πολίτες, τις μικρές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις τοπικές οντότητες να εμπλακούν και να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η συμμετοχή των πολιτών είναι ολοένα και πιο σημαντική για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης και με αυτόν τον τρόπο, οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να είναι ένας μεγάλος σύμμαχος.

Είμαστε περήφανοι που βοηθήσαμε τρεις Ενεργειακές Κοινότητες (Αισωνίας, Μαυροβουνίου & Ρήγα Φεραίου) στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας να παράγουν τη δική τους ενέργεια μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 

Χάρη στα έργα και τις δραστηριότητές τους, οι ενεργειακές κοινότητες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, υποστηρίζουν βασικούς τομείς, δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνέργειες και προωθούν τη συνεργασία. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των επενδύσεών τους, οι ενεργειακές κοινότητες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.