ΕΚΕΤΑ

Ποιο θα είναι το μέλλον των ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών;

Στο Smart House αναλάβαμε την προμήθεια, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για την πιλοτική φωτοβολταϊκή πρόσοψη του Smart House, για λογαριασμό του Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας (C.E.R.T.H.) στο πλαίσιο του έργου PLUG-N-HARVEST που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

Ο στόχος του έργου ήταν να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να επιδείξει και να αξιοποιήσει μια νέα αρθρωτή ιδέα/προϊόν plug-n-play για το ADBE (Adaptable/Dynamic Building Envelopes), το οποίο ήταν σε θέση να παρέχει υψηλές (μέγιστες δυνατές) μειώσεις κατανάλωσης ενέργειας και υψηλή (μέγιστη δυνατή) συγκομιδή ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Η καινοτομία ήταν πάντα στον πυρήνα της Renel. Αναζητούμε συνεχώς νέους και καλύτερους τρόπους για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με εταίρους σε όλο το επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης.