Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Γνωρίζατε τι είναι το BEMS και πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας;

Η αποτελεσματική και έξυπνη διαχείριση των ενεργειακών και άλλων αναγκών ενός κτιρίου μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη. Εκ μέρους του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Έργου «GOAL nZEBs» του Interreg-IPA CBC Ελλάδας-Αλβανίας, η Renel παρέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του BEMS στο Κτήριο του Διοικητηρίου Γρεβενών στη Δυτική Μακεδονία.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίου (BEMS) είναι μια εξελιγμένη μέθοδος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου. Εκτός από τη διαχείριση ενέργειας, το σύστημα μπορεί επίσης να παρακολουθεί άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το κτίριο. Τέτοια παραδείγματα είναι η θέρμανση, η ψύξη, ο εξαερισμός, ο κλιματισμός, ο φωτισμός κ.λπ.