Δήμος Πρεσπών

Ήταν συναρπαστικό που βοηθήσαμε την Κοινωφελή επιχείρηση Πρεσπών με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκoύ σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. στο πλαίσιο του Έργου «Green Inter e-Mobility» του προγράμματος Interreg-IPA CBC Ελλάδας- Β. Μακεδονίας.

Το σημαντικό ήταν ο αντίκτυπος της απαλλαγής από το αποτύπωμα του άνθρακα και η υποστήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων που τροφοδοτούνται από τον ήλιο στις πόλεις.