Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Ελληνικής Αστυνομίας

Η Renel Energy & Power Engineering είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσφατη ανάληψη έργου από το Ελληνική Αστυνομία για μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Το έργο, αξίας €703.207,90, θα μεταμορφώσει ένα υφιστάμενο κτίριο σε μια σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική δομή υγείας για τους αστυνομικούς.

Πεδίο Εφαρμογής:

  • Υψηλής Απόδοσης Σύστημα HVAC: Κατασκευή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Κλιματισμού Θέρμανσης-Ψύξης-Αερισμού (HVAC) σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση.
  • Αντλία Θερμότητας & Δίκτυο Αγωγών: Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και εκτεταμένου δικτύου αγωγών για αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  • Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Κτηρίων: Εφαρμογή ενός Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Κτηρίων (BMS) για κεντρικό έλεγχο και παρακολούθηση των ενεργειακών συστημάτων του κτηρίου.
  • Φωτοβολταϊκό Σύστημα: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για την παραγωγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας για τη λειτουργία του κτηρίου.
  • Εκσυγχρονισμένο Σύστημα Διανομής: Εγκατάσταση νέου συστήματος διανομής Θέρμανσης-Ψύξης και τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil Unit για αποτελεσματικό έλεγχο θερμοκρασίας.
  • Ενεργειακά Αποδοτικός Αερισμός: Εγκατάσταση νέου συστήματος αερισμού με κεντρικές μονάδες κλιματισμού εξοπλισμένες με ανταλλάκτες θερμότητας για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων: Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα.
  • Θερμική Μόνωση Κτιρίου: Θερμική μόνωση των προσόψεων και της στέγης του κτηρίου για σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών.
  • Αναβάθμιση Φωτισμού LED: Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού LED σε όλο το κτίριο.
  • Σύστημα Ηλιακού Θερμοσίφωνα: Ενσωμάτωση ηλιακού θερμοσίφωνα για βιώσιμη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Αυτό το έργο καταδεικνύει τη δέσμευση της Renel Energy & Power Engineering στην παροχή βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων. Μέσω της υλοποίησης αυτών των αναβαθμίσεων, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας θα ωφεληθεί από σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιωμένη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου και ένα πιο άνετο και υγιεινό περιβάλλον για τους αστυνόμους του.

#RenelEnergy #ΑναβάθμισηΕνέργειας #ΑρχηγείοΑστυνομίας #Βιωσιμότητα