Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας οφείλει να κάνει αρκετά βήματα προόδου ξεκινώντας από την αναβάθμιση των υποδομών της με

Στο Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών αναλάβαμε την Προμήθεια και Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στις εγκαταστάσεις δύο κτηρίων (Κτήριο Ρουσσόπουλου & Βιβλιοθήκη) για εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Αυτό περιελάμβανε:

– Εγκατάσταση Κλιματισμού-Αερισμού
– Αναβάθμιση Φωτισμού σε νέα τεεχνολογία LED
– Αντλίες θερμότητας της πλέον αποδοτικής τεχνολογίας VRF

Μετα τις παρεμβάσεις μας ήταν εμφανής η αναβάθμιση των συγκεκριμένων χώρων του πανεπιστημίου. Τα οφέλη ήταν σημαντικά τόσο σε επίπεδο ασφάλειας των φοιτητών και αναβάθμισης ποιότητας του χώρου, όσο και σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άθρακα.