Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Είναι πολύ σημαντικό για μια μεγάλη εταιρεία να μας εμπιστεύεται πολλές φορές για τις ενεργειακές της ανάγκες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση 3ης γενιάς που δραστηριοποιείται στον γαλακτοκομικό κλάδο με παρουσία σε 47 χώρες. Έχοντας κερδίσει πολλά βραβεία για την εφαρμογή πράσινων πολιτικών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ παραμένει πιστή στις αξίες της, σχεδιάζει, επενδύει και καινοτομεί με μεγάλη πρόθεση τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, εγκαταστήσαμε 2 Φ/Β Συστήματα με net metering στις εγκαταστάσεις τους, 500 kW στη Ροδόπη Ξάνθης και 200 ​​kW στον Όλυμπο στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι ενέργειες παρήγαγαν κατά μέσο όρο 1.100 mWh πράσινης ενέργειας και μείωσαν 385 τόνους εκπομπών CO2 στο περιβάλλον. Αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς μπορεί μια επιχείρηση να είναι ενεργειακά αποδοτική και βιώσιμη και ταυτόχρονα φιλική προς το περιβάλλον.