Βιομηχανία 4.0: ευφυΐα & βιωσιμότητα

Οι τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής είναι συχνά έντασης πόρων και έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οι λύσεις Βιομηχανία 4.0 χρησιμοποιούν προηγμένο αυτοματισμό, διαχείριση ενέργειας και περιουσιακών στοιχείων και ανάλυση δεδομένων, για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση των αποβλήτων και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Υιοθετώντας την ευφυΐα και τη βιωσιμότητα στη μεταποίηση, μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, να μειώσουμε το κόστος και να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο βιομηχανικό τομέα. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των προτύπων κατανάλωσης ενέργειας και την εξεύρεση τρόπων μείωσης της κατανάλωσης, όπως η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δείτε επίσης

Λύσεις κυκλικής οικονομίας

Κτίρια μηδενικής και θετικής κατανάλωσης ενέργειας

Αυτόματοι έλεγχοι με χρήση ΣμηΕΑ και μηχανικής μάθησης

Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις

Απόκριση ζήτησης ενέργειας

Έξυπνοι σταθμοί φόρτισης