Λύσεις ηλιακού κιόσκι με το κλειδί στο χέρι

Οι σταθεροί σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται είτε σε χώρους εργασίας και σπίτια είτε σε δημόσιους χώρους στάθμευσης είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι στιγμής. Η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμούς φόρτισης είναι ένα πολλά υποσχόμενο σενάριο για βιώσιμη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Παρέχουμε την καινοτόμο λύση σύζευξης της παραγωγής καθαρής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας και της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ηλιακών υπόστεγων. Το όλο σύστημα παρέχει προστασία στα αυτοκίνητα από τη βροχή, το χιόνι και τον ήλιο, ενώ ταυτόχρονα παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και φορτίζει ηλεκτρικά οχήματα.

Δείτε επίσης

Συστήματα ισχύος εκτός δικτύου

Βιομηχανικά και εμπορικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Εφεδρικά συστήματα ισχύος

Μεγάλης κλίμακας λύσεις ζεστού νερού χρήσης

Συστήματα παρακολούθησης ενέργειας

Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

Ολοκληρωμένες λύσεις μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Συστήματα αποθήκευσης μπαταριών

Διασυνδεδεμένοι σταθμοί ηλιακής ενέργειας