Συστήματα αποθήκευσης μπαταριών

Αν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επωφελείς για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα διαλείποντα χαρακτηριστικά τους μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας θεωρούνται γενικά ως μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Μπορούμε να αναπτύξουμε βέλτιστες λύσεις αποθήκευσης για να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και τη σταθερότητα του τροφοδοτικού, να εξισορροπήσουμε τη ροή ισχύος στο δίκτυο και να βοηθήσουμε τις εταιρείες διανομής να καλύψουν τη ζήτηση ενέργειας αξιόπιστα και βιώσιμα.

Δείτε επίσης

Συστήματα ισχύος εκτός δικτύου

Βιομηχανικά και εμπορικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Εφεδρικά συστήματα ισχύος

Μεγάλης κλίμακας λύσεις ζεστού νερού χρήσης

Συστήματα παρακολούθησης ενέργειας

Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

Ολοκληρωμένες λύσεις μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Λύσεις ηλιακού κιόσκι με το κλειδί στο χέρι

Διασυνδεδεμένοι σταθμοί ηλιακής ενέργειας