Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

Τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) προσφέρουν στις επιχειρήσεις και τις εγκαταστάσεις μια λύση υψηλής απόδοσης για τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση. Με τα συστήματα ΣΗΘ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια επί τόπου και χρησιμοποιούν την πλεονάζουσα θερμότητα για σκοπούς θέρμανσης ή ψύξης, μπορεί να επιτευχθεί συνολική απόδοση έως και 90%.

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων ΣΗΘ, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να αξιολογήσουμε τις ενεργειακές τους ανάγκες και να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και της εξοικονόμησης κόστους.

Δείτε επίσης

Συστήματα ισχύος εκτός δικτύου

Βιομηχανικά και εμπορικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Εφεδρικά συστήματα ισχύος

Μεγάλης κλίμακας λύσεις ζεστού νερού χρήσης

Συστήματα παρακολούθησης ενέργειας

Ολοκληρωμένες λύσεις μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Συστήματα αποθήκευσης μπαταριών

Λύσεις ηλιακού κιόσκι με το κλειδί στο χέρι

Διασυνδεδεμένοι σταθμοί ηλιακής ενέργειας